vedení

Vedoucí LHL:   Petr Vojácek vojvoj@volny,cz

Rozhodování:

Všechny týmy LHL.
Každý tým ligy má jeden hlas, uplatní ho formou hlasování na stránkách LHL. 
Návrh na hlasování může podat kdokoli z LHL.

Postup:

O návrhu se nejprve bude hlasovat v 30denní anketě,
pokud návrh získá 30 hlasů bude zařezen do hlasování týmů.
Hlasování bude uzavřeno po 30 dnech, o výsledku rozhodne hlasující většina.