Další obecná PRAVIDLA:

Soutěže v Lužické hospodské lize:

1. liga       3x čtyři koule       300/20
2. liga       3x čtyři koule       300/25
3. liga       3x čtyři koule       300/30


Od 13. ročníku schváleno přepočítávání výsledků GP a MS
pro stoly menší než 210 cm
GP - generální průměr. Počet náběhů x koeficient.
Stůl 200 x 1.3, 190 x 1.5, 180 x 1.7, 170 x 1.9, 160 x 2.1
MS - maxisérie. Nahraná maxisérie x koeficient.
Stůl 200 x 0.95, 190 x 0.90, 180 x 0,85, 170 x 0,80, 160 x 0,75
1.) Hrát Lužickou hospodskou ligu smějí jen nergistrovaní hráči.

2.) Po ukončení působení v registovaných ligách může  hráč

      hrát v Lužické hospodské lize.Organizace LHL:
Každý tým ligy má jeden hlas, uplatní ho formou hlasování na stránkách LHL.  
Návrh na hlasování může podat kdokoli z LHL. Postup: o návrhu se nejprve bude hlasovat v anketě, 30dnů, pokud návrh získá 30 hlasů bude zařezen do hlasování týmů. Hlasování bude uzavřeno po 30 dnech, o výsledku rozhodne hlasující většina.

Vyhodnocení:
Vyhodnocení soutěže bude provedeno do čtyř týdnů po skončení soutěže 

(vyjímečně do 25.6) roku soutěže.Právo volby místa konání mají vítězové jednotlivých lig , pokud se nedohodnourozhodne o místě konání vedoucí LHL


Přestupy:
V případě, že hráč odehrál minimálně jeden zápas, nemůže přestoupit během ročníku do jiného družstva.
Přestup hráče z vyší do nižší soutěže schvaluje liga  Hlasováním LHL.
Postup/sestup:
V soutěži postupují a sestupují vždy dva účastníci příslušné ligy.
Termín přihlášek do soutěže:
Do 15. září každého roku. Přihlášení do soutěže je rovněž podmíněno současně úhradou
startovného 1200 Kč        15. září je nezazší termín.

složenkou na adresu :      Lemfeld Josef 
                                      Česká Lípa 47001
                                      Mariánská 1764/61 
                                      nebo na ůčet:  670100-2204037365/6210  

Rozlosování soutěže
Bude provedeno nejpozději 14 dní před zahájením soutěží 
Informace budou zveřejněny na internetové adrese    
http://www.luzickaliga.cz

nejpozději 14 dnů před zahájením ligy


Hrací termín
Za hrací termín zápasů dle rozpisu je považován kalendářní týden,
začátek pondělí (datum na rozpisu) a konec neděle.
Odsouhasené hrací dny
pátek od 18:00
sobota
neděle nedéle od 17:00
vzájemná dohoda o změně hracího dne je možná.