PRAVIDLA:
1.      Družstvo musí hrát na stole o velikosti nejméně 160cm, uhradí 1.000,- Kč a nahlásí max. 6 hráčů. Při zápase hrají 3 z nich. Zároveň nahlásí kontaktní telefon, e-mail, poštovní adresu a velikost stolu (160,180,190,210).
2.      V soutěži jednotlivců budou vyhodnoceni pouze hráči, kteří odehrají během sezóny minimálně ½  zápasů sezóny. Z této poloviny  musí dále odehrát ½ doma a ½ venku.Ve hře na 3 koule bude počet zápasů upřesněn organizační komisí.
3.      Nenastoupí-li do zápasu kompletní družstvo, budou jednotlivá utkání vyhrána kontumačně. Zúčastnění hráči svá utkání normálně odehrají.
      Kontumační výhry: 3:0       při neúčasti celého družstva
                                               2:0       při neúčasti dvou hráčů + výsledek třetího utkání
                                               1:0       při neúčasti jednoho hráče + výsledek dalších dvou utkání
4.      Pořadí při hře bude stanoveno strkem od krátkého mantinelu na protější krátký mantinel a zpět. Hráč, jehož koule bude u startujícího mantinelu blíže, má právo volby, kdo začne jako první.
5.      Kapitáni obou týmů jsou povinni před zahájením napsat tajně na lístek jména tří hráčů a označit u nich druh hry (3 koule, 4 koule). Oba lístky budou současně zveřejněny. Nominovaní hráči jsou povinni před zahájením utkání předložit zapisovateli svou „Kartu hráče“. Do jednotlivých utkání nastoupí proti sobě hráči dle generálního průměru. Pořadí jednotlivých duelů lze dohodou, jinak pořadí určují domácí.. Po skončení utkání zaznamená zapisovatel do „Karty hráče“ celkem nahrané body a náběhy. Dále vypočítá hráči nový generální průměr a zapíše ho do karty. Nastoupí-li hráč bez generálního průměru (nováček), hraje z pozice nejslabšího hráče. Je-li „nováčků“ více, určí pořadí těchto hráčů jejich kapitán, vždy však výkonnostně za nejslabším hráčem, který generální průměr má. Po rozlosování vzájemných zápasů a po rozehrání 1.utkání nemůže nastoupit do žádného utkání jiný než rozlosovaný hráč. Pokud jiný hráč nastoupí , bude utkání kontumačně v jeho neprospěch ukončeno.
6.      Utkání musí být zahájeno rozstřelem prvního duelu do 15 minut po stanovené hrací hodině. Každý další duel musí být zahájen rozstřelem do 15 minut po skončení duelu předchozího. Nedodržení lhůty je trestáno kontumací duelu v neprospěch prohřešivšího týmu. Dohodnou-li se oba týmy jinak, nemusí být 15-ti minutová lhůta dodržena.
7.      Trefí-li začínající hráč při základní pozici pouze jednu kouli, hraje druhý hráč od rozehraných koulí nebo od mantinelu na kteroukoli kouli (tyto jsou považovány za spící). Netrefí-li začínající hráč při základní pozici žádnou kouli, rozehrává znovu do té doby, než se trefí alespoň do jedné koule.
8.      Domácí družstvo je povinno zajistit zapisovatele a rozhodčího. Zapisovatelem i rozhodčím může být právě nehrající hráč. Zapisovatel musí umět počítat. Při sporných strcích platí výrok rozhodčího.
9.      Domácí družstvo je povinno zajistit pro hosty stůl, případně místa k sezení. Nemyslí se stůl kulečníkový
10.  Zápisy z utkání je domácí družstvo povinno zaslat emailem (luzickaliga@seznam.cz), SMS (+420602855200), fax (+420486141982) či poštou a to do následujícího pátku:
Jiří Tůma, Loučná 80, Hrádek nad Nisou, 463 34
11.  Odehrání zápasu je obecně předepsáno rozpisem vždy dle domácího týmu. Každá hospoda má zvolený svůj hrací den při utkání DOMA. Družstva se mohou domluvit na jiném dni, avšak zápas by se měl odehrát do data dalšího zápasu. Družstvo, které nedorazí na utkání, prohrává kontumačně. (věříme, že nebudeme muset toto pravidlo použít)