Další obecná PRAVIDLA:
Soutěže v Lužické hospodské lize:
         Extraliga    … 2x čtyři koule (300/20), 1x tři koule (150/30)
         I.liga          … 3x čtyři koule (300/30)
         II.liga         … 3x čtyři koule (300/30)
Organizační komise:
         Miloš Žitavský, Radek Tomeček, Mojmír Skalický
Způsob a místo vyhodnocení soutěže bude určeno po dohrání posledního zápasu 6.ročníku a to hlasováním kapitánů týmů. Vedle standardního hodnocení vyplývajícího ze zápisů utkání budou dále anketou týmů určeni tři nejlepší hráči sezóny.
V případě, že hráč odehrál minimálně jeden zápas, nemůže přestoupit během soutěže do jiného družstva.
Tým smí změnit název během soutěže jen se svolením organizační komise. Pokud družstvo přestoupí na jiný stůl nebo změní název mimo soutěž, má možnost zůstat v lize, kterou hrálo, za těchto podmínek:
- nahlásí včas veškeré změny organizační komisi
- je dodržen přestup hráčů dle následujícího klíče
počet hráčů na soupisce v minulém roce:        3       4       5       6
minimální počet přestupujících hráčů:            3       3       3       4
První čtyři družstva v soutěži budou hrát v závěru soutěže play-off.
Do vyšší soutěže postupují vždy dvě první družstva.
Do nižší soutěže padají dvě poslední družstva.
Družstvo na 3.místě v nižší soutěži bude hrát baráž o postup do vyšší soutěže s družstvem následujícím nad dvěmi sestupujícími družstvy vyšší soutěže.
Pokud družstvo, které má nárok, postoupit nechce, postupuje za něj družstvo následující. Družstvo neztrácí nárok na odměnu za umístění. Hráči družstva, které odmítlo postoupit nesmí znova nastoupit v následujícím ročníku v jednom týmu v té samé soutěžní skupině, ze které odmítlo postoupit.
Přestup hráče z vyšší soutěže do nižší schvaluje organizační komise.